Digitale prategrupper

Blir du med på alternativ sosial møteplass denne våren?

Vi setter i gang ulike prategrupper hvor man maks vil være fire personer i hver gruppe. Til hver gruppe vil det være med en frivillig som kan "sette i gang" gruppen og sørge for at deltakerne blir kjent.

I noen grupper kan fokuset være å dele erfaringer og tanker sammen med andre som er i en lignende situasjon, mens en annen gruppe kan det være mer som en sosial møteplass hvor man snakker om løst og fast og blir kjent med andre. Eksempler på grupper:

  • Elever eller studenter som ikke får komme tilbake til hverdagen sin helt ennå og gjerne vil dele noen tanker knyttet til det
  • Permiterte fra arbeidsplassen eller andre som gjerne vil dele tanker rundt den økonomiske situasjonen og den nye hverdagen generelt
  • Folk som er i karantene eller isolasjon og som ønsker å snakke med andre i lignende situasjon
  • Sosial møteplass hvor man kan snakke om dagligdagse ting eller andre interesser som f.eks musikk, film, idrett, bøker, matlaging etc

I alle gruppene er tanken at det skal være både hyggelig og trygt å treffes. Derfor mener vi at det er viktig at når man møtes første gang digitalt, vil det være med en igangsetter som er med på å sette rammene for gruppen slik at man vil få en god forståelse for hele gruppedynamikken og hvordan alt fungerer. Bli med da vel!

2021 © Møllaren Frivilligsentral