Årsmelding 2023

Nysgjerrig på hva Frivilligsentralen egentlig holder på med?

Innledning 

Årsmeldingen viser at aktiviteten ved sentralen har vært relativt høy med faste aktiviteter som zumba, yoga, pilates, folkeverksted, klatring, sykkelverksted, bruktbutikk, besøksvenn i tillegg til Sommerdag i Parken, Møhlenprisdag og 20-års jubileum, TV-aksjonen, Halloween, Seniorball, Klesbyttedag, juleverksted og julelunsj. Det har altså blitt lagt ned mye allsidig frivillig arbeid for Frivilligsentralen og nærmiljøet i 2023 også hvor antall frivilligtimer for sentralens aktiviteter utgjør i løpet av året ca 3000 timer, mens antall besøkende ved sentralen anslås å være ca 6000. Foruten mange fine aktiviteter som dyktige og engasjerte frivillige muliggjør og tar ansvar for, fikk Frivilligsentralen et viktig økonomisk løft som resultat av at Bergens frivilligsentraler nedla grundig politisk arbeid gjennom 2022 for å få til en økning i driftsmidlene til de ideelle frivilligsentralene i byen. I tillegg, som et resultat av at Møllaren Frivilligsentral ble omorganisert i 2022, fikk Frivilligsentralen for første gang tilbake momskompensasjonen, hvilket kommer godt med. Det passet jo ekstra fint i et år hvor Frivilligsentralen feiret 20-årsjubileum, og ser fremover mot de 20 neste. 

Hovedmålsetning 

Møllaren Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i nærområdet samt være en tilrettelegger for gode møteplasser som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Samtidig er sentralen et bindeledd mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. Frivilligsentralen er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. Aktivitetene våre utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Medvirkning i våre tiltak er essensielt. Frivilligsentralen er videre en tilrettelegger for læring hos enkeltpersoner og grupper samt en trygg og inkluderende møteplass. 

Organisering og medlemmer 

Møllaren Frivilligsentral er organisert som en forening, har et ikke-kommersielt formål og er livssyns- og partipolitisk nøytral. Alle som er registrert som frivillige hos Møllaren frivilligsentral kvalifiserer til medlemskap i Møllaren frivilligsentral og har stemmerett ved årsmøtet som er Frivilligsentralens øverste organ. 

Styret ble valgt på årsmøtet i mars med Ida Fauskanger som styreleder, styremedlem Sucdi Hassan Maxamud, Hilde Holdhus, Kristin Svartveit og Vigleik Mathisen samt varamedlem Bjørn Helge Gundersen, Johannes Eidem og Ingrid Hagerup. Daglig leder Anne-Lene Rasmussen er ansatt i en 100 % stilling. Sentralen leier kontorlokale av Bergenhus og Årstad kulturkontor på Vitalitetsenteret, Wolffs gate 12, Bergen sentrum. Det har ikke forekommet skader eller ulykker på arbeidsplassen. 

Praksisplass 

Frivilligsentralen var praksisplass for 12 studenter fra Høyskolen. Første gruppen med fire studenter som hadde praksis i mars, valgte i samarbeid med Frivilligsentralen å skrive en oppgave som omhandlet menn sin interesse og deltakelse på de forskjellige arrangementene og dagtilbudene som frivillighetssentral tilbyr. Samtidig ønsket studentene å finne ut om aktiviteter generelt kan påvirke livskvalitet, samt fysisk og psykisk helse hos alle mennesker.

I mai hadde Frivilligsentralen fire nye studenter i praksis. I tillegg til å være besøksvenner tre ganger i uken på Johannessenteret og å være med i bruktbutikken (slik som de tidligere studentene også), lagde de forskjellige plakater som skulle synliggjøre i større grad sentralens aktiviteter. Den siste gruppen med studenter var også besøksvenner på Johannessenteret i tillegg til at de opprettet Instagramkonto for Møllaren Frivilligsentral og skapte innhold. Sist men ikke minst, har sentralen også hatt fire elever fra Rothaugen skole i praksis, hvor de var besøksvenn og var med i bruktbutikken.  

Frivillige, aktiviteter og arrangementer: 

Pop-Up-Bruktbutikk: Det har vært mange som har benyttet seg av butikken gjennom året og det har vært mye klær i omløp. Det er betydningsfullt for miljøet og ikke minst for mange barnefamilier og andre både på Møhlenpris og Bergen for øvrig som bruker butikken jevnlig hvor det er et stort utvalg med klær til både barn og voksne som koster mellom 10-50 kr i tillegg til at vi har en generøs gratiskrok. 

Zumba: Denne populære aktiviteten har vært etterspurt på frivilligsentralen de siste årene og i februar 2022 når samfunnet åpnet mer opp igjen, fikk vi endelig startet opp med en dyktig instruktør som også har god erfaring med deltakere som har med seg barn på timene av ulike grunner. Det var viktig for å nå ut til flest mulig og gjøre terskelen for å delta lavere. Tilbakemeldingene generelt er at aktiviteten er fin fordi den gir en opplevelse av samhold samtidig som det er en fin mulighet til å bli bedre kjent med andre i nærområdet som man kanskje ikke ville ha blitt kjent med ellers. 

Lørdagsklatring: Tilbudet er annenhver lørdag og er veldig populært blant barnefamilier. Til denne aktiviteten er det ca 20 frivillige i sving for å få tilbudet til å gå rundt. Sikkerhet er naturligvis viktig og alle har enten Topptau - eller Brattkort. Det er minst fire frivillige på hver vakt, og som oftest fem. I oktober arrangerte vi et nytt topptaukurs hvor vi hadde ti påmeldte og venteliste, men grunnet sykdom og frafall ble det til slutt fem deltakere som kunne bli med på kurset. 

Sykkelverksted: Sykkelverkstedet har vært godt besøkt fra april-oktober. Tilbudet har vært åpen ca én gang i måneden. 

Folkeverksted: Her kan besøkende sy, reparere klær, strikke, karde og spinne garn med både tradisjonelle og elektroniske rokker (eller med håndtein selvfølgelig). Frivillige setter frem utstyr og kan hjelpe til med å komme i gang. Da det på høsten kom flere frivillige med sy-kunnskaper, endret vi navn til Reparasjons- og folkeverksted ettersom vi da kunne sikre at det var en sy-kyndig frivillig tilstede hver uke. 

Sykkel- og plantedag: FAU inviterte til samarbeid og ønsket at frivilligsentralen skulle arrangere sykkelverksted denne dagen. I utgangspunktet var det to frivillige som skulle holde sykkelverkstedet, men det viste seg å være så godt besøkt at to andre frivillige med gode sykkelkunnskaper også steppet inn. Tilbakemeldingene var gode at det ble vel reparert rundt 30-50 sykler. 

Løvstakkdagene: Løvstakken Frivilligsentral inviterte Møllaren til å bli med og ha sykkelverksted på dette populære arrangementet. Flere var innom og var glade for tilbudet. 

Møhlenprisdag og 20 årsjubileum: 10 september markerte lokale lag og foreninger på Møhlenpris og Sydnes frivillighetens år 2022 med både buekorps og musikkorps, zumba, matbod, forteller-vandring, vafler & kake og mye mer. Ikke minst kjørte trikken gratis hele dagen, noe som også var veldig populært. Målet med dagen var å nå ut til enda flere med informasjon om de gode tilbudene våre for både barn & voksne samtidig som det blir en fin familiedag. 

TV-aksjonen: Årets TV-aksjon gikk til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt. Det var syv frivillige som ble med på aksjonsdagen og utleverte bøsser og annet materiell samt kake og kaffe når de kom tilbake - i tillegg til at noen også ble med som bøssebærer for å dekke alle rodene . 

Omsøm og reparasjonsverksted: Frivilligsentralen var med på Gjenbruksuken i november og inviterte tilå ta med seg egne klær som trengte reparasjon. 

Sy- og kostymeverksted: Her kunne besøkende lage (relativt enkle) Halloween-kostymer til både barn og voksne som f.eks en enkel kappe eller lignende, gjerne med assistanse fra frivillige . 

Halloween: Mange besøkende og gode tilbakemeldinger. Kjekt å samarbeide med Sydnes Fritidsklubb samt med Trikkehallen for første gang - i tillegg til dyktige foreldregruppen og Hulen selvfølgelig! 

Barnas juleverksted: I samarbeid med foreldregruppen fra skolen inviterte vi til juleverksted hvor barna kunne lære seg å sy julepynt av brukte stoffrester eller lage julekort og annen pynt til å henge på treet til lystenningsfesten i Welhavens gate. 

Julelunsj: I 2022 arrangerte Frivilligsentralen i samarbeid med Redd Barna, en julelunsj for barnefamilier på julaften på klubbhuset til Djerv hvor det var ca 30 påmeldte fordelt på syv familier. På evalueringen i januar ble vi enige om at det var et veldig fint tiltak som flere av byens barnefamilier kunne ha behov for, samtidig som at Redd Barna ville ta hovedansvar for arrangementet, inkludert finansiering. Sammen med Robin Hood-huset, Bergenhus og Årstad Kulturkontor og Ny Krohnborg Kultursenter, inviterte vi dermed i år 300 besøkende til gratis julelunsj samt utlevering av julegaver til barna fra selveste nissen noe som var veldig populært. 40 dyktige frivillige som jobbet utrolig godt sammen, sørget for at både velkomsten, matserveringen, lekingen og ryddingen gikk fint for seg.

Frivilligtimer og besøkende:                                                 


Frivillige/praksis

Besøkende i mnd

Besøkende i året

Zumba


80

800

Bruktbutikk

1890

160

1800

Klatring

250

50

350

Folkeverksted

170

20

170

Halloween

70


500

Sykkelverksted

60


150

Barn med foreldre 1-4 trinn

32


150

Besøks og turvenn

120


120

Pilates

20

40

240

Yoga

130

100

1000

Teatergaten kafe

336

40

370

Møhlenprisdag og 20 årsjubileum

40


300

TV-aksjonen

75


40

Juleverksted

10


20

Julelunsj

160


300

Styrearbeid

90
3453

490

6310


Møtevirksomhet 

Styret har hatt fire møter gjennom året, to på våren og to på høsten. Årsmøtet ble holdt i mars. Videre gjennom året har Frivilligsentralen hatt flere møter med andre frivilligsentraler i Bergen og med Frivillighetsutvalget. Daglig leder var også på nettverksledersamling i Oslo i mai og på fagsamling i desember. Sist men ikke minst, hadde vi to kjekke møte med politikerne, først i januar med ordfører Linn Kristin Engø som også var med og besøkte frivillige leksehjelpere på LIM-prosjektet på Møhlenprisskole, og med Kulturminister Anette Trettebergstuen som i mai besøkte oss i bruktbutikken og kunne overbringe den gode nyheten om at det istedenfor en reduksjon i statlig driftsstøtte til frivilligsentralene, ble det heller en mindre økning.  Det var gode nyheter!

Markedsføring 

Facebooksiden er vår hovedkanal for markedsføring. Vi ser at vi når ut til mange flere når vi bare betaler litt for å spre postene til en målgruppe i nærområdet, men det er selvfølgelig mange i nærmiljøet som ikke er på Facebook og dermed ikke får med seg informasjonen. Derfor er plakater i nærmiljøet også viktig i tillegg til et godt samarbeid med skolen som kan videreformidle informasjon. Praksisstudenter laget i vår også en Instagramkonto for frivilligsentralen med godt innhold. I tillegg er bruktbutikken en fin arena for å synliggjøre våre tilbud, men vi ser at det ville vært en fordel om det var noen oppslagstavler i gaten hvor det var mulig å få henge opp plakater. 

Drift og økonomi 

I 2023 mottok Møllaren Frivilligsentral totalt 904 198 kr i driftsmidler til en 100 % stilling og administrasjonsutgifter, noe som var en mer enn en 30 % økning fra tidligere år. Vi fikk også støtte fra kommunen til Sommerdag i Parken, Møhlenprisdag og jubileum samt Halloween og Seniorball på totalt 37.000 kr. I tillegg mottok frivilligsentralen 10.000 kr i støtte fra Rieberfondene til Sommerdag i Parken. I tillegg kunne Frivilligsentralen for første gang søke om momskompensasjon og fikk dermed på slutten av året 67.564 kr som kan brukes til aktivitet og drift i 2024. Foruten dette bidro bruktbutikken til 37.500 kr i inntekter, noe har vært med å dekke utgifter til ulike aktiviteter og arrangementer, blant annet Zumba, Møhlenprisdag og Seniorball. 

Styret ønsker å takke følgende 

Bergen kommune for tilskudd til drift i tillegg til Etat for Boligforvaltning for lån av lokalet til bruktbutikken vår og til Etat for Kultur for støtte til øvrige kulturaktiviteter samt ekstra driftsmidler da de statlige midlene ble redusert (men som heldigvis ikke opplevde kutt likevel på det reviderte statsbudsjettet). Takk til Bergenhus og Årstad kulturkontor for støtte til både jubileum og seniorball og til Rieberfondene for støtte til aktivitet i nærområdet 

Den aller største takken går til alle våre utrolige frivillige som bruker av sin tid for å skape så mye aktivitet og glede både for besøkende, nærmiljøet og samarbeidspartnere. Uten dere ville det verken vært bruktbutikk, lørdagsklatring, pilates, yoga, folkeverksted, sykkelverksted, leksehjelp, Møhlenprisdag, Halloween, TV-aksjonen, juleverksted, julelunsj eller andre spennende aktiviteter. Frivilligsentralen er ingenting uten dere!2024 © Møllaren Frivilligsentral