Møllaren Frivilligsentral

Her finner du info om daglig leder, eiere, styremedlemmer og støttespillere.

Åpningstider

Ta gjerne kontakt på epost eller ring. 

Fremkomst

Hvis du vil ta buss kan du ta servicelinje 103.

Gavekonto

Hvis du vil gi gaver for å støtte oss: 3633.51.79980

Møllaren Frivilligsentral SA er en privat politisk og religiøs uavhengig interesseorganisasjon, som ble opprettet 2003. 

Frivilligsentralen eies av:

  • Møhlenpris Velforening
  • Nygård Velforening
  • Nygårdshøyden Velforening
  • Sportsklubben Djerv

Frivilligsentralens øverste organ er årsmøtet. Årsmøtene arrangeres innen 15. mars hvert år og er åpne for alle interesserte. Eierne av Frivilligsentralen har stemmerett. Se etter plakat i nærområdet og informasjon på nettsidene for innkalling.

Styret:

Årsmøtet velger styre. Det består av fem faste medlemmer, fire varamedlemmer og en sekretær.

Leder:                Elisabeth Straume (Frivillig)             

Nestleder:         Ida Fauskanger (Møhlenpris Vel)

Styremedlemmer:     

Espen Edvardsen (Djerv) 

            Benjamin Hogstad (Møhlenpris Vel)

            Johannes Eidem (Møhlenpris Vel)

  Varamedlemmer:      

Sverre Helge Bolstad (Djerv)

Sigmund Hopsdal (Nygård Vel)

Morten Strønstad (Nygårdshøyden Vel)

Anne-Marie Try Laundal (Frivillig) 

Ansatte:

Anne-Lene Rasmussen, daglig leder

Kontaktes: post@mollaren.frivilligsentral.no 


Støttespillere:

Frivilligsentralen mottar driftsstøtte fra Bergen kommune. 

Frivilligsentralen kan ikke drive alle sine aktiviteter med offentlig støtte alene. Vi er derfor helt avhengige av støtte fra private bedrifter og foreninger. Vi takker for de generøse gavene vi har fått.

Blant annet fra Statoil, Rieber Fondene, Sparebanken Vest, samt Hordaland fylkeskommune, Bergenhus og Årstad kulturkontor og Byrådsavdeling for helse og inkludering.

2022 © Møllaren Frivilligsentral