Vil du bli med i styret og påvirke hva som skjer av aktiviteter på Møhlenpris?

Hva skulle du ønske vi hadde mer av på Møhlenpris? Frivilligsentralen ønsker flere representanter fra nærmiljøet velkommen inn i styret.

Vi ønsker å ha med deg som har lyst til å være med og bidra til å videreutvikle frivilligsentralen og våre aktiviteter på Møhlenpris. Om du er ung, gammel eller midt i mellom og ønsker å bli varamedlem i styret, hører vi gjerne fra deg! Send en epost til post@mollaren.frivilligsentral.no for mer info. Frist for forslag til kandidater er 2 mars. 

Hva er Frivilligsentralen?

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune. 

Hva gjør styret?

Medlemmene til Frivilligsentralen er med på å drifte sentralen gjennom å komme med forslag til aktiviteter som vi ser det kan være behov for i nærområdet. Styret er altså med på definere behovet for frivillig aktivitet lokalt. I tillegg sikrer styret god økonomisk drift av sentralen. Styremedlemmene er utover dette med på å spre informasjon om våre aktiviteter slik at vi sammen når ut til flest mulige i området. Styremedlemmene møtes ca annenhver måned. 

Hva planlegges på Møllaren i 2021?

I 2021 planlegger vi å gi et klatretilbud til barn og unge, starte egen podkast, videreføre bruktbutikken og folkeverkstedet, starte et etterskolentilbud til barn som ikke går på SFO og mye mer. Men for å gjøre dette, trenger vi frivillige med på laget, både i styret som kan være med og sette føringer, og andre til gjøre aktivitetene våre bærekraftige slik at de kan vare over tid. Blir du med?


2021 © Møllaren Frivilligsentral