Bli frivillig på Kulturverksted for eldre med demens

Frivillige trenger ingen forkunnskaper for å delta, og du vil få støtte og oppfølging underveis.

Fra november 2020 inviterer Bergen sanitetsforening personer med demens som bor hjemme til å delta på kulturverksted på KODE kunstmuseum og Bergen off. Bibliotek. På biblioteket vil vi jobbe med kreativ skriving, fortelling, høytlesing og ellers bruke biblioteket. På KODE tar vi opp en gammel håndverkstradisjon og lager nytt papir av papirmasse, vekster og planter. Verkstedene ledes av profesjonelle kulturskapere. Frivillige trenger ingen forkunnskaper for å delta, og du vil få støtte og oppfølging underveis.

Vi har allerede noen frivillige, men ønsker oss spesielt flere menn.

Verkstedene foregår onsdager (KODE) og fredager (biblioteket) mellom kl 10 og 14. Oppstart første uken i november. Du trenger ikke delta hver gang.

Sosiale media

2021 © Møllaren Frivilligsentral