Være med som frivillig på nytt ungdomstilbud?

Oppstart 15 september!
                                                                        

Søndag 15 september blir det oppstart av et nytt tilbud for elever på ungdomsskolen. Dette vil være 1-2 søndager i måneden og forhåpentligvis en onsdag fra kl 17.00-20.00 (avhengig av hvor mange frivillige vi har) i et lokale som vi nylig har fått tilgang på gjennom kommunen som er på Sydnes/Jekteviken i Magnus Lagabøtes Plass 4. Her kan vi lage mat og spise middag sammen, spille spill, bordtennis og bare henge og ha det hyggelig sammen.

Bakgrunnen for at vi ønsker et slikt tilbud velkomment er at vi ser at det er stort behov for det i nærområdet. Vi ønsker at dette nye tilbudet skal bli en god, trygg, lavterskel, koselig og morsom møteplass for ungdom hvor de tar eierskap til stedet.       

                                                                        

Flere elever på 2 trinn på St.Paul Gymnas ønsker å være frivillige på denne nye aktiviteten, noe som er helt fantastisk, men vi har også behov for noen voksne. Vi er derfor i tett dialog med FAU både på Rothaugen og St.Paul ungdomsskole. Vi har allerede fått med oss noen voksne som kan være med og ta en vakt innimellom, men vi har behov for flere på laget for å sikre et bærekraftig tilbud. Kan dette være noe for DEG?

                       

Send gjerne en e-post til post@mollaren.frivilligsentral.no eller ta kontakt på 94858883 for å melde interesse og/eller nærmere informasjon.

 Hvorfor har vi behov for et tett samarbeid med skolene og foreldre for å få til dette?

Frivilligsentralen er en liten organisasjon som har som formål å skape gode møteplasser i nærmiljøet, vanligvis tilknyttet Møhlenrpis. Når vi nå åpner for et slikt tilbud som vil være for ungdom i flere bydeler, har vi behov for et samarbeid med foreldre i de ulike bydelene også.                       

Velkommen til en koselig høst på Sydnes/Jekteviken!

                                                       

    

                                                

    

2024 © Møllaren Frivilligsentral