Bli med og sikre på barnas lørdagsklatring?

Topptaukort eller Brattkort er nødvendig. Om du er interessert i bli med på kurs, er det også en mulighet for det til høsten :)

I 2019 fikk Frivilligsentralen i samarbeid med Djerv innvilget midler til å oppgradere klatreveggen på Vitalitetsenteret. Siden den tid har vi fått på plass et veldig populært og gratis klatretilbud for barn annenhver lørdag noe vi er veldig glade for, men uten våre 20 engasjerte frivillige som enten hadde brattkort fra før eller som har tatt topptaukurs som vi arrangerte, ville ikke dette lavterskeltilbudet vært mulig å gjennomføre.

Kunne DU tenke deg å bli med og sikre på lørdagstilbudet vårt innimellom og  bli en del av denne engasjerte klatregjengen? Fyll inn skjema eller kontakt post@mollaren.frivilligsentral.no :)


2024 © Møllaren Frivilligsentral